TESA-logo

Za više informacija, klikom na logo pogledajte katalog kompanije TESA

 • pomična merila

 • dubinomeri

 • mikrometri

 • uglomeri, šestari

 • merni satovi-komparateri

 • magnetni merni stalci

 • subitori

 • visinomeri

 • merni listići i merni šabloni

 • uređaji za merenje tvrdoće, hrapavosti, debljine i sl.

 • merne žabe, etaloni, merne ploče

 • termometri, refraktometri i dr…