• Laseri
  • Iglično obeležavanje ADP
  • Uređaji za udarno obeležavanje
  • Elektrohemijsko obeležavanje
  • Uređaji za obeležavanje iskrenjem
  • Obeležavanje po zahtevu

Automator Za više informacija, klikom na logo posetite sajt kompanije AUTOMATOR

 

Uređaji za označavanje udarcem

Udarno obelezavanje

Udarno obeležavanje

 

IGLIČNO OZNAČAVANJE

Iglicno obelezavanje

Iglično obeležavanje

 

LASERSKO OBELEŽAVANJE

 

Lasersko obelezavanje laser na postolju

Lasersko obelezavanje laser na postolju

lasersko obelezavanje

lasersko obelezavanje